ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರ ಪಟ್ಟಿ

Karnataka Gazetteer Department

List of Chief Editors in Chronological Order

 

 1

B.N.Srisathyan

26-02-1958

31-01-1967

2

K.Abhishankar

24-05-1967

31-07-1980

3

N.V.Ranganatha Rao (I/C)

31-07-1980

07-09-1981

4

Dr.Suryanatha U Kamath

08-09-1981

30-04-1995

5

Dr.R.Muniswamy (Addl)

30-04-1995

14-12-1995

6

M.B.Patil (I/C)

14-12-1995

09-01-1996

7

M.G.Halappanavar I.A.S.

09-01-1996

27-06-1996

8

P.G.Nayak I.A.S.

08-07-1996

27-07-1996

9

M.B.Patil (I/C)

27-07-1996

17-01-1996

10

Dr.R.Muniswamy

17-01-1998

30-08-2000

11

Dr.S.R.Honnalingaiah

30-08-2000

26-08-2001

12

K.C.Ramamurthy I.P.S.,

27-08-2001

29-10-2001

13

T.A.Parthasarathy K.A.S., (I/C)

30-10-2001

07-07-2002

14

T.A.Parthasarathy K.A.S.,

08-07-2002

21-04-2003

15

Paramesh Pande I.A.S.,

21-04-2003

14-07-2003

16

Y.K.Muddukrishna

14-07-2003

25-08-2003

17

S.A.Jagannath (I/C)

25-08-2003

08-01-2004

18

H.Chittaranjan K.A.S.,

09-01-2004

13-09-2005

19

S.A.Jeelani K.A.S.,

13-09-2005

01-07-2010

20

Neela Manjunath

01-07-2010

26-08-2010

21

S.Anees Siraj K.A.S.,

26-08-2010

26-03-2012

22

Neela Manjunath K.A.S.,

26-03-2012

23-07-2013

23

U.B.Ulavi (I/C)

22-08-2013

30-09-2013

24

N.T.Abroo K.A.S.,

30-09-2013

07-07-2014

25

N.R.Vishukumar (I/C)

24-07-2014

03-09-2014

26

Iteshmul huq K.A.S.,

03-09-2014

31-12-2015

27

T.G.Narasimhamoorthy (I/C)

31-12-2015

29-02-2016

28

K.A.Dayanand K.A.S., (I/C)

29-02-2016

30-05-2016

29

C.Sathyabhama K.A.S.,

30-05-2016

23-06-2016

30

N.Chandrashekar K.A.S.,

27-06-2016

18-02-2019

31

S.Y.Bettegowda (I/C)

18-02-2019

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-01-2020 12:43 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin