ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ

(31-03-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

1

ಎಸ್.ವೈ.ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು (ಪ್ರ)

2

ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜು

ಸಂಪಾದಕರು

3

ಡಿ ರೂಪ

ಅನ್ವೇಷಕರು

4

ಕೆ.ಎಸ್.ಭವ್ಯ

ಅನ್ವೇಷಕರು

5

ಆರ್.ವಿ.ಬಹುಗುಣಿ

ಪ್ರ.ದ.ಸ

6

ಗೀತಾ ಎಸ್

ಪ್ರ.ದ.ಸ

7

ಸಿ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

8

ಲಾವಣ್ಯ ಸಿ.ಎಂ.

ದ್ವಿ.ದ.ಸ

9

ವಿ ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್

ವಾಹನಚಾಲಕರು

10

ಸಿ.ಸುಗುಣಮ್ಮ

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ

11

ಎಂ.ಎನ್.ಪದ್ಮ

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-01-2020 12:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin