ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೯೫೯ ಆಂಗ್ಲ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
‌ಅಧ್ಯಾಯ-1 1959 ಆಂಗ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್‌ ಫೀಚರ್ಸ್‌ & ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ರಿಸೋರ್ಸ್

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

3624  ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-2  1959  ಆಂಗ್ಲ  ಹಿಸ್ಟರಿ

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

 4852 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-3  1959  ಆಂಗ್ಲ  ದಿ ಪೀಪಲ್‌ ಅಂಡ್‌ ದೇರ್‌ ಕಲ್ಚರ್

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

 10359 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-4  1959  ಆಂಗ್ಲ  ಜನರಲ್‌ ಎಕನಾಮಿಕ್‌ ಸರ್ವೆ

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

 1164 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-5  1959  ಆಂಗ್ಲ  ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

7483 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-6  1959  ಆಂಗ್ಲ  ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಲಾರ್ಜ್‌ ಸ್ಕೇಲ್‌ ಅಂಡ್‌ ಸ್ಮಾಲ್‌ ಸ್ಕೇಲ್

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

2217 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-7  1959  ಆಂಗ್ಲ  ಫೈನಾನ್ಸ್

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

2419 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-8  1959  ಆಂಗ್ಲ  ಟ್ರೇಡ್

 

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

2857 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-9  1959  ಆಂಗ್ಲ  ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

1996 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧ್ಯಾಯ-10  1959  ಆಂಗ್ಲ ಅದರ್‌ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

3156 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-11  1959  ಆಂಗ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್‌ ಲೈಫ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

1584 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-12  1959  ಆಂಗ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

335 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-13  1959  ಆಂಗ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

2817 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-14  1959  ಆಂಗ್ಲ  ಜಸ್ಟೀಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಪೀಸ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

1444 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-15  1959  ಆಂಗ್ಲ  ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್‌ ಫೈನಾನ್ಸ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

1487 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-16  1959  ಆಂಗ್ಲ  ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

2689 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-17  1959  ಆಂಗ್ಲ  ವೆಲ್ಫೇರ್‌ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

4041 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-18  1959  ಆಂಗ್ಲ  ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್‌ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್

 ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

323 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-19  1959  ಆಂಗ್ಲ  ವಾಲೆಂಟರಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಸರ್ವೀಸ್‌ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

1316 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಅಧ್ಯಾಯ-20  1959  ಆಂಗ್ಲ  ಪ್ಲೇಸಸ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಟ್ರಸ್ಟ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

7918 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
   1959  ಆಂಗ್ಲ  ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

188 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
   1959  ಆಂಗ್ಲ  ಕವರ್‌ ಪೇಜ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

65 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
   1959  ಆಂಗ್ಲ  ಜನರಲ್‌ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

370 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
   1959  ಆಂಗ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

1937 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
   1959  ಆಂಗ್ಲ  ಪ್ರೀಫೇಸ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

76 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
  1959 ಆಂಗ್ಲ  ವಿಲೇಜಸ್

 ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್‌ ಇಲಾಖೆ

6295 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-07-2020 02:13 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080