ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ 1 1982

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 1982 ಆಂಗ್ಲ ಜನರಲ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ   9.39 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 1982 ಆಂಗ್ಲ ಹಿಸ್ಟರಿ  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  12.63 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 1982 ಆಂಗ್ಲ  ಪೀಪಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  10.06 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 1982 ಆಂಗ್ಲ  ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ & ಇರಿಗೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  9.95 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 1982 ಆಂಗ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  8.85 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 1982 ಆಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  7.01 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 1982 ಆಂಗ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  629.18 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 1982 ಆಂಗ್ಲ  ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  16.91 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 1982 ಆಂಗ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  1.41 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 1982 ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಿಫೇಸ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ  639.08 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-01-2020 05:13 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin