ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ ಅಳತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 2010-11 ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 346.95 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 2011-12 ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 159.38 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 2012-13 ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 1.54 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 2013-14 ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 2.08 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
5 2014-15 ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 494.01 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 2015-16 ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 695.23 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 2016-17 ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 473.30 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 2017-18 ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 330.82 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 2018-19 ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 2.05 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 2019-20 ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 2.44 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-01-2020 12:12 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin